top of page

Bedrijfsmassage

Investeer in uw medewerkers en ga voor een bedrijfsmassage van Massage Halfweg.

Minder klachten, meer ontspanning, minder stress, meer werkplezier

Het is bewezen, dat stoelmassages op regelmatige basis preventieve effecten hebben op de gezondheid. Stoelmassages passen daarom in het kader van het ziekteverzuim beleid bij ieder bedrijf. Bedrijfsmassage en/of stoelmassage wat maakt Massage Halfweg uniek dat ik kan combineren met een massagestoel en een massagebank en volledig aan de wensen van het personeel en de werkgever kan voldoen.

Als masseur houd ik de fysieke en mentale gesteldheid in de gaten van het personeel, zo kunnen klachten en problemen vroegtijdig gesignaleerd worden.

Wist u dat bedrijfsmassage onder de vrije verstrekkingen valt ?

De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Zo blijven uw werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond.

De Belastingdienst erkent bedrijfsmassage op het werk als een methode om het ziekteverzuim tegen te gaan. U investeert immers in de gezondheid van uw medewerkers. De uiteindelijke kosten voor de massages komen door de fiscale regelingen voor u beduidend lager uit.

Om deze reden vallen de kosten die bedrijven maken voor het inhuren van een stoelmasseur/ bedrijfsmasseur onder de vrije verstrekkingen (vrijgesteld voor loonheffing).

Er gelden de volgende voorwaarden voor deze vrijstelling:

  • U hebt als werkgever een arboplan en de bedrijfsmassage maakt hier deel van uit.
  • De massages worden op de werkplek en tijdens kantooruren uitgevoerd.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen

Bedrijfsmassage valt onder de nihilwaardering en hoeft niet in de werkkostenregeling (WKR) te worden opgenomen. Hierdoor kan de 1,2 procent aan andere onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers besteed worden.

Massage opnemen in uw arbo-plan

U kunt d.m.v. een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) ervoor kiezen om stoelmassage op te nemen in uw ARBO-plan ter preventie van werkgerelateerde klachten. De massages behoren fiscaal tot hetzelfde als de veiligheidsbril, de medische keuring of een arbeidsgeneeskundig onderzoek.

U kunt daardoor de kosten van de massages volledig en onbeperkt opvoeren als bedrijfskosten. De berekende BTW kan in mindering worden gebracht op de omzetbelasting, kortom fiscale voordelen.

Massage opnemen in de werkkostenregeling

Per 1 januari 2011 is voor werkgevers de werkkostenregeling ingegaan. Deze regeling die verplicht wordt gesteld per 1 januari 2015, vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen (VV&V) aan uw personeel regelt. In de werkkostenregeling mag u 1,2% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel. U bent dus gebonden aan het forfait van 1,2%. Alles wat u als werkgever vergoedt of verstrekt aan een werknemer wordt in eerste instantie tot het loon gerekend. Ook als het gaat om het vergoeden van kosten!

Het grote voordeel van de werkkostenregeling is dat u niet langer alles op individueel werknemersniveau hoeft vast te leggen, wat zorgt voor een meer eenvoudige loonkostenadministratie en een besparing op controles van de fiscus.

In tegenstelling tot voorzieningen opgenomen in een arbo-plan, kunt u binnen de werkkostenregeling alleen beperkt massages aanbieden.

Tarieven:

stoelmassage ongeveer 20 a 25 minuten per persoon

€ 65,00 per uur excl 21% btw

Een op maat gemaakte offerte is altijd mogelijk om te kijken wat de mogelijkheden zijn binnen uw bedrijf.

voorbeeld:

Een zieke medewerker kost een bedrijf veel geld, gemiddeld 250 tot 400 euro per dag (bron CBS). Met een budget van ongeveer 200 euro, wat een bedrijf voor 1 ziektedag per werknemer minimaal kwijt is, kan dezelfde medewerker een jaar lang gemasseerd worden.

Op dit moment werkzaam via Massage Halfweg en Massage op Maat

Opdrachten uitgevoerd voor o.a. Treatwell, Bedrijfsmasseur a.i. Know Your Costumer CDD Team van ING, Doctor Feelgood, Jobmassage, Sauna van Egmond, PostNL, Rabobank Utrecht, Otrium en AFC AJAX.

Voordelen bedrijfsmassage:

  • Stressniveau omlaag
  • RSI klachten voorkomen
  • Nek- & schouder klachten voorkomen
  • Productiviteit omhoog
  • Lager ziekteverzuim

Stoelmassage bij de kampioen van 

Nederland AFC AJAX 

Stoelmassage Otrium

Stoelmassage ING KYC

bottom of page